Ontslagspecialist Amsterdam 
Ervaren hulp bij ontslag in Amsterdam | Juridisch advies en rechtshulp bij ontslag | 020 - 522 1999

Ontslagen? Bel gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor advies


Bij ontslag krijgt u van WS Advocaten in Amsterdam snel rechtsbijstand en juridisch advies. Ontslag krijgen heeft vergaande gevolgen. U zult werkloos worden als u uw baan verliest. Misschien zelfs zonder WW. Bel daarom bij een onterecht ontslag beroep met een van onze ervaren specialisten ontslagrecht in Amsterdam. Onze advocaten lichten u uitgebreid voor over alle rechten en plichten bij ontslag. De advocaten zullen de werkgever duidelijk maken dat u zich niet neerlegt bij het ontslag en dat hij het loon moet doorbetalen. Of voor u verweer voeren in de ontslagprocedure bij de rechter om ontslag te vernietigen. Bij een onterecht ontslag zal de ontslagjurist achterstallig loon en schadevergoeding eisen. 

Juridisch advies bij alle vormen van ontslag

Er zijn veel soorten ontslag. Juridisch heet het: opzegging van de arbeidsovereenkomst. Elke beëindiging van een arbeidscontract heeft weer andere gevolgen. De ontslagadvocaten van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam kennen de juridische actualiteit en geven o.a. advies over:


Hulp bij vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Een arbeidsovereenkomst kan in overleg met de werkgever (minnelijk) eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Dat is mogelijk als partijen on speaking terms zijn, een ernstig arbeidsconflict willen oplossen of om economische redenen, bijvoorbeeld door reorganisatie of een sociaal plan.


Met een vaststellingsovereenkomst of ontslagovereenkomst regelt u alle details van de beëindiging van het contract. Zoals de fictieve opzegtermijn, einddatum, ontslagvergoeding (transitievergoeding) en vrijstelling van werk. Daarmee bent u definitief maar eervol ontslagen. Als de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden van het UWV, heeft u bij werkloosheid ook recht op een WW-uitkering. De ontslag advocaat van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam is u behulpzaam bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Maar ook onderhandelen onze juristen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. Net zolang totdat deze ontslagregeling voor u acceptabel is. 


Meer juridische informatie over de vaststellingsovereenkomstZie ook: www.vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Ontslag op staande voet wegens een dringende reden (strafontslag) aanvechten

Ontslag op staande voet is volgens het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen (dringende reden), zoals:

 • herhaalde werkweigering
 • fraude of diefstal
 • geweld op het werk

U krijgt in principe geen recht op een WW uitkering. Onze advocaten en juristen arbeidsrecht kunnen op verzoek van de werknemer binnen 2 maanden na het ontslag vernietiging van de opzegging vragen aan de kantonrechter. In het verzoekschrift vragen wij ook doorbetaling van loon en wedertewerkstelling bij de werkgever. De rechter controleert dan -achteraf- of aan alle wettelijke voorwaarden voor opzegging is voldaan. Dat is lang niet altijd het geval. Zo moet de ontslagreden voldoende duidelijk zijn. Ook moet het ontslag onverwijld zijn gegeven. De werkgever moet de ontslagreden tenslotte kunnen bewijzen. De advocaat ontslagrecht van ons kantoor in Amsterdam is gespecialiseerd in gerechtelijke ontslagprocedures bij de kantonrechter (en gerechtshof). Zo kunnen wij u uitstekend wijzen op alle rechten en plichten bij ontslag. 


Meer juridische informatie over ontslag op staande voet.

Verweer tegen ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan om de volgende redenen:

 1. Als het UWV toestemming voor ontslag weigert;
 2. bij regelmatig ziek zijn - zo vaak ziek dat de bedrijfsvoering hierdoor in gevaar komt
 3. Disfunctioneren - als de werknemer ook na een verbetertraject onder de maat presteert
 4. Verwijtbaar handelen - onacceptabel gedrag zoals verbaal geweld of niet naleven van de regels
 5. Werkweigering wegens een gewetensbezwaar
 6. Verstoorde arbeidsverhouding - een onoplosbaar arbeidsconflict 
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep, zoals voetbaltrainers en managers) of een combinatie van ontslagredenen.

Als de rechter het het arbeidscontract eindigt bepaalt hij of de werkgever een transitievergoeding of een billijke vergoeding moet betalen. Het hangt van de beoordeling van de rechter af of u recht heeft op WW.


Meer juridische informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst met ontslagvergunning (toestemming) door het UWV

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid)

Wij staan werkgevers bij met het opstellen van een verzoek aan het UWV. Ook staan wij werknemers bij in het verweer tegen het gevraagde ontslag. 


Meer informatie over het UWV en de ontslagvergunning.

Hoger beroep instellen in ontslagzaken bij het gerechtshof

Hoger beroep is in ontslagzaken mogelijk als u niet tevreden bent met de uitspraak van de kantonrechter. Als advocaat kunnen wij hoger beroep voor u in ontslagzaken instellen. Het gerechtshof kan in hoger beroep:

Wij staan werkgevers en werknemers bij in procedures hoger beroep. 

 

Bel bij ontslag voor juridisch advies van ontslagspecialist in Amsterdam

Bel de gespecialiseerde ontslagrecht advocaten van advocatenbureau WS Advocaten in Amsterdam zodra er sprake is van (dreigend) ontslag en voor bijstand in de ontslagprocedure. +31(0)20 522 1999