Ontslagspecialist Amsterdam 


Juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag | WS Advocaten Amsterdam | 020-5221999
 

Juridisch advies en rechtshulp bij ontslag van ontslagspecialist | Advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

De ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam van WS Advocaten is jurist arbeidsrecht en ontslagspecialist sinds 1997. Ontslag krijgen wegens niet goed functioneren of een overtreding, ontslagen worden wegens reorganisatie (boventallig verklaard) of zelf opzeggen: opzegging van een arbeidscontract heeft vergaande gevolgen. Onze specialist ontslagrecht in Amsterdam geeft juridische hulp en rechtsbijstand bij ontslag. Een werknemer kan echter niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn. Ontslagen worden betekent immers het einde van een arbeidsovereenkomst: geen werk meer en vaak ook geen WW-uitkering.

Mogelijkheden voor ontslag

Er zijn diverse mogelijkheden van ontslag (opzegging van de arbeidsovereenkomst) waardoor een werknemer dient te vertrekken. De ontslagadvocaten van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies en rechtshulp voor werkgevers en werknemers bij:


Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Een arbeidsovereenkomst kan in overleg (minnelijk) eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, een arbeidsconflict in goed overleg willen oplossen of als het bedrijf economisch in zwaar weer verkeert (bijvoorbeeld boventalligheid door reorganisatie).

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging van het contract, zoals de opzegtermijn, einddatum, ontslagvergoeding, transitievergoeding, vrijstelling van werk, finale kwijting. Daarmee is de arbeidsovereenkomst definitief beëindigd. Een vaststellingsovereenkomst moet wel aan bepaalde voorwaarden van het UWV voldoen om de werknemer recht te geven op een WW-uitkering. De aangewezen ontslag advocaat van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam kan u niet alleen behulpzaam zijn bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, maar ook namens u onderhandelen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. 

Meer juridische informatie over de vaststellingsovereenkomst

Zie ook: www.vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Ontslag op staande voet wegens een dringende reden (strafontslag)

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht mogelijk bij ernstige misdragingen (dringende reden), zoals

 • herhaalde werkweigering
 • fraude of diefstal
 • geweld op het werk

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam kunnen een ontslag voorbereiden en het proces voor u in goede banen leiden. Daarbij kunnen wij zowel de werkgever als de werknemer bij de kantonrechter vertegenwoordigen. Ook kan onze advocaat in Amsterdam namens de werknemer bij de rechter binnen 2 maanden vernietiging vragen van een gegeven ontslag. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in alle gerechtelijke ontslagprocedures bij de kantonrechter. 

Wij staan u als advocaat bij in geval van ontslag op staande voet als er ontslag is verleend of noodzakelijk is, of wanneer u een onterecht gegeven ontslag wilt laten vernietigen bij  de kantonrechter, ook in hoger beroep bij het gerechtshof.

Meer juridische informatie over ontslag op staande voet.

Ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming voor ontslag heeft geweigerd;
 2. bij regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers en managers).

Gronden voor ontbinding van een arbeidsarbeidscontract door de kantonrechter

Voor ontbinding van een arbeidscontract (ontslag) moet er een redelijke grond zijn. Grond nr. 3, 4 en 6 worden het meest aangevoerd in de ontbindingsprocedure, waarbij geldt dat de werkgever dit goed moet motiveren met een onderbouwd dossier. Ook daarbij kunnen onze advocaten u behulpzaam zijn.

 • Bij ontbinding wegens disfunctioneren moet er in het algemeen eerst namens de werkgever een verbetertraject zijn gevolgd. 
 • Voor verwijtbaar handelen moet moet veelal aangetoond worden dat de werknemer de nodige moeite heeft gedaan om de werknemer te corrigeren, tenzij er een geval is dat gelijk is te stellen aan een dringende reden (ontslag op staande voet).  
 • Bij een verstoorde arbeidsverhouding moet bewezen worden dat deze ernstig en duurzaam is, en dat er alles aan is gedaan om de arbeidsrelatie te herstellen.. 

De werknemer mag in de rechtszaak verweer voeren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt, waarbij de rechter als hij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding kan opleggen

Wij staan als advocaat al sinds 1997 werkgevers en werknemers bij in ontbindingszaken bij de rechtbank: de advocaat ontslagrecht van het advocatenkantoor stelt een verzoekschrift en overige processtukken op en/of voert verweer bij de rechtbank. Ook in ontslagzaken bij het gerechtshof staan wij u als advocaat arbeidsrecht bij.

Meer juridische informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst met ontslagvergunning (toestemming) door het UWV

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid)

Wij staan werkgevers bij met het opstellen van een verzoek aan het UWV. Ook staan wij werknemers bij in het verweer tegen het gevraagde ontslag. 

Meer informatie over het UWV en de ontslagvergunning.

Hoger beroep instellen in ontslagzaken bij het gerechtshof

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen hoger beroep in arbeidszaken instellen. Het gerechtshof kan in hoger beroep in ontslagzaken:

 • de arbeidsovereenkomst alsnog ontbinden wegens een redelijke grond (als de kantonrechter deze niet heeft ontbonden maar de door de werkgever verzochte ontbinding van het arbeidscontract ten onrechte heeft afgewezen);
 • herstel van de arbeidsovereenkomst bevelen (als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst in eerste aanleg op verzoek van de werkgever ten onrechte heeft ontbonden);
 • (alsnog) een billijke vergoeding -bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever- toekennen aan de werknemer (bijvoorbeeld bij de Asscher escape als de werkgever de werknemer bij disfunctioneren geen reële kans biedt, terwijl de arbeidsverhouding al is beschadigd door een verstoorde verhouding),
 • een transitievergoeding in hoger beroep toekennen (als de kantonrechter deze ontslagvergoeding in de ontbindingsprocedure heeft afgewezen of als de werknemer er zelf niet om heeft verzocht).

Wij staan werkgevers en werknemers in procedures bij met het opstellen van een verzoekschrift of verweerschrift in hoger beroep en uiteraard het bijwonen van de terechtzitting in hoger beroep. Als nodig adviseren wij bij cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof.

Juridisch advies bij ontslag door specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

De gespecialiseerde arbeidsrecht en ontslagrecht advocaten van advocatenbureau WS Advocaten in Amsterdam kunnen u bij (een voorgenomen) ontslag juridisch advies geven en verder begeleiden en bijstaan in de gerechtelijke ontslagprocedure.