Ontslagspecialist Amsterdam 
Ervaren ontslaghulp in Amsterdam | Juridisch advies en rechtshulp bij ontslag

Rechtsbijstand bij ontslag in Amsterdam sinds 2000

 


Ontslagspecialist in Amsterdam: gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag 

  • Ontslag op staande voet,
  • ontslag krijgen via UWV, 
  • opzegging met instemming,
  • tijdens een proeftijd of bij niet verlengen,
  • ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter,
  • met een vaststellingsovereenkomst
  • of u wilt weten hoe u zelf het beste ontslag kunt nemen?

Bel een ervaren ontslagspecialist van WS Advocaten Amsterdam voor gespecialiseerde rechtshulp en een duidelijk juridisch advies over ontslagrecht.

ontslagspecialist Amsterdam hulp bij ontslag in regio Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Almere

Advies van een ontslagspecialist in Amsterdam bij alle ontslagzaken

Ontslagen worden in of buiten Amsterdam? U heeft een vast of tijdelijk contract en raakt u uw baan kwijt, of het dreigt binnenkort te gebeuren. U moet een beroep doen op een WW uitkering van het UWV of een bijstandsuitkering. Werknemers en ambtenaren hebben echter een wettelijk recht op ontslagbescherming. Een ontslagspecialist kan daarom protesteren tegen een ontslagbrief, of een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter in Amsterdam om het terug te draaien. De rechter (of het UWV) beslist dan of de opzegging terecht is.


Ontslagrecht: roep rechtshulp in van een specialist

Ontslagrecht is voortdurend in beweging en niet voor iedereen meteen duidelijk. Omdat ontslag altijd grote (financiële) gevolgen heeft, is het goed om zo snel mogelijk een ervaren deskundige ontslagrecht van een advocatenkantoor in Amsterdam in de arm te nemen bij (dreigend) ontslag of andere problemen op het werk. 


Ontslagspecialist WS Advocaten weet immers wat er op het werk zoal kan gebeuren omdat het jarenlange expertise in ontslagrecht en arbeidsrecht heeft. Onze specialisten kennen daardoor alle in's en out's van arbeids- en ontslagzaken, zodat wij u snel kunnen adviseren over alle rechten en plichten bij ontslag. WS Advocaten in Amsterdam adviseert zowel werkgevers als werknemers (landelijk). Wij staan u tevens bij in alle voorkomende ontslagzaken, te weten:


Ontslag op staande voet

* ontslag op staande voet bij dringende redenen zoals geweld of agressie tegen een collega, diefstal, verduistering, werkweigering of fraude. U bent in dit soort ernstige gevallen zonder opzegtermijn direct werkloos. Binnen 2 maanden kan een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat dit ontslag op staande voet echter aanvechten en terugdraaien, door het tijdig indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter. 


Ontbinding arbeidscontract door de rechtbank (kantonrechter)

* ontbinding is een schriftelijke ontslagprocedure via de kantonrechter waarbij een werkgever ontslag wil geven wegens persoonlijke redenen. Ontslaggronden zijn bijvoorbeeld disfunctioneren na een verbetertraject of te vaak ziekmelden. Ook een verstoorde arbeidsrelatie of conflict met een leidinggevende, of ernstig verwijtbaar gedrag ondanks een waarschuwing of berisping, kan leiden tot ontbinding door de rechter. Onze advocaten staan u bij in deze rechtszaak, uiteraard ook op de zitting bij de rechtbank (kantonrechter als arbeidsrechtbank). 


Ontslag via UWV om economische redenen of bij langdurige ziekte 

* een werkgever mag opzegging aanvragen bij het UWV wegens reorganisatie, (gedeeltelijke) bedrijfssluiting of andere bedrijfseconomische redenen. Dat kan ook om medische redenen, namelijk na twee jaar langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid). Krijgt de werkgever gelijk, dan mag deze opzeggen met een opzegtermijn. Verweer bij het UWV is een van onze specialismen.


Vaststellingsovereenkomst controleren met wederzijds goedvinden 

vaststellingsovereenkomst opstellen of controleren bij ontslag met wederzijds goedvinden doen wij dagelijks. Veel arbeidsgeschillen en mediations worden omgezet in een beëindigingsovereenkomst waarin een medewerker akkoord gaat met ontslag in de vorm van een vrijwillige vertrekregeling. Ontslagspecialist in Amsterdam geeft deskundig advies over een ontslagbrief (VSO) bij geregeld afscheid in onderling overleg. De specialisten ontslagrecht onderhandelen en adviseren namens u over zo'n minnelijke afvloeiingsregeling, tot en met het tekenen van de ontslagovereenkomst en de afwikkeling daarvan. Veelal vergoedt de werkgever een vast bedrag aan juridische advieskosten.


Zelf ontslag nemen?

Misschien wilt u zelf ontslag nemen bij een arbeidsconflict op de werkvloer of slepende re-integratie, en van ons weten hoe u dat het beste aan kunt pakken. Onze juristen zoeken met u naar de beste en voordeligste exit-regeling met behoud van WW.


Soorten ontslagvergoeding: transitievergoeding, billijke vergoeding en aanzegvergoeding bij opzegging

Vaak krijgt u in een ontslagzaak (maar ook bij ontslag met wederzijds goedvinden met vrijwillig vertrek) een ontslagvergoeding mee. De ontslagspecialist adviseert u over de maximale hoogte van elke ontslagvergoeding, zoals de transitievergoeding, de billijke vergoeding en aanzegvergoeding (bij niet verlengen van een tijdelijk contract). Daarnaast kunnen wij namens u in een rechtszaak een vergoeding eisen. 


Arbeidsongeschiktheid en pensioengat

Als nodig schakelt de aangewezen ontslagjurist voor het beste resultaat bij (dreigend) ontslag deskundigen in, bijvoorbeeld om uw pensioenschade in kaart te brengen of om het risico op arbeidsongeschiktheid te beoordelen.


Ontslaghulp voor werkgever, werknemer en ZZP

WS Advocaten Amsterdam heeft sinds 2000 ervaring met rechtsbijstand in het ontslagrecht. Omdat wij als advocaat optreden voor alle partijen, werkgever en werknemer, hebben wij een brede kijk op het rechtsgebied arbeidsrecht en ontslagrecht.


Expert in rechtszaken over ontslag, ook in hoger beroep bij het gerechtshof

Uiteraard proberen wij om bij opzegging een procedure of gang naar de rechter voor u te voorkomen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigen onze experts u bij de kantonrechter of het gerechtshof met verve. In hoger beroep mogen trouwens alleen advocaten, maar geen juristen arbeidszaken doen. Ook een goede reden om meteen maar een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.


Hoe weet u of zeker dat wij ons werk goed doen?

De resultaten spreken voor zich. Onderstaand een greep uit de ontslagzaken waarin onze advocaat mr. Paul Snijders cliënten in het arbeidsrecht met een optimaal resultaat heeft bijgestaan:Bel met een deskundige ontslagrecht in Amsterdam bij (dreigend) ontslag

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor rechtshulp met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor betrokken advies en op uw zaak toegesneden rechtsbijstand.


Onze juristen helpen u als werkgever of werknemer (of ZZP'er) graag en we hanteren voor rechtsbijstand bij ontslag concurrerende tarieven. Vanaf € 175 ex BTW per uur voor werknemers en vanaf € 210 ex BTW voor werkgevers. Gefinancierde ontslaghulp via het Juridisch Loket (toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand) is mogelijk. Een prijsafspraak is ook mogelijk. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan mag u een eigen advocaat uitkiezen, in ieder geval bij een rechtszaak. 


Krijgt u met (dreigend) ontslag te maken? Een bespreking op ons advocatenkantoor op korte termijn is mogelijk. Er is voldoende parkeergelegenheid en ook per openbaar vervoer (station RAI, Amstelstation, tram) is de ontslagspecialist in Amsterdam Zuid uitstekend bereikbaar.

ontslagspecialist Amsterdam hulp bij ontslag staande voet, vaststellingsovereenkomst in regio Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Almere

Rooseveltlaan 2-4 | 1078 NH Amsterdam | 020-5221999 | info@wsadvocaten.nl

De specialisten arbeidsrecht en ontslagrecht van advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam, mr. Paul Snijders, mr. Krystle Aaron-de Bies en mr. Ruchama Bwefar hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht en/of ambtenarenrecht. Deze registratie verplicht hen om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. U bent daarmee verzekerd van optimale rechtsbijstand.


WS Advocaten voor juridische rechtsbijstand: dè ontslagspecialist in Amsterdam!

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Senior partner