Ontslagspecialist Amsterdam 
Juridisch advies en hulp bij ontslag | 020-5221999  | info@wsadvocaten.nl

Specialist bij ontslag in Amsterdam sinds 1997

ontslag advocaat amsterdam
Ontslagspecialist in Amsterdam: gespecialiseerd juridisch advies als u ontslag krijgt

Ontslag op staande voet, ontslag krijgen via UWV wegens een reorganisatie of boventallig zijn, ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter of geregeld ontslag met een vaststellingsovereenkomst: op de ervaren ontslag advocaten van WS Advocaten Amsterdam kunt u rekenen.

ontslagspecialist Amsterdam hulp bij ontslag in regio Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Almere

Mag u ontslagen worden? Hulp van specialist arbeidsrecht in Amsterdam bij alle ontslagzaken

Ontslagen worden kan iedereen vroeg of laat overkomen, ook met een tijdelijk of vast contract. Daardoor raakt u uw baan kwijt en moet u een beroep doen op een WW uitkering. Opzegging heeft dus ernstige financiële gevolgen voor u en is om die reden aan veel regels uit hearbeidsrecht gebonden. 

Werknemers en ambtenaren hebben een wettelijk recht op ontslagbescherming. Deze moet u wel inroepen. Als u bent ontslagen, kunt u het beste meteen een ontslagspecialist inschakelen. Deze kan protesteren tegen de ontslagbrief, en binnen de voorgeschreven termijn een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter in Amsterdam. Op basis van een verzoekschrift en verweerschrift toetst de rechter (of het UWV) dan of ontslag definitief is.


Ontslagrecht

Ontslagrecht is door nieuwe rechtspraak echter voortdurend in beweging en niet voor iedereen voldoende duidelijk. Ook voor een werkgever kan opzegging een flinke aderlating betekenen, in de vorm van een forse ontslagvergoeding als ontslagboete. Laat u zich daarom door een specialist ontslagrecht juridisch begeleiden bij (dreigend) ontslag. 


WS Advocaten is sinds 1997 expert in ontslagrecht en arbeidsrecht. Onze juristen zijn uitstekend op de hoogte van ontslagprocedures, zodat wij u meteen kunnen adviseren over uw rechten en plichten bij ontslag.

Ontslagen door vaststellingsovereenkomst, ontslag op staande voet of iemand ontslaan door ontbinding arbeidscontract 

Hoe werkt ontslag en op welke manier kan iemand ontslagen worden? WS Advocaten in Amsterdam adviseert zowel werkgevers als werknemers over:


Ontslag op staande voet bij een dringende reden

* ontslag op staande voet: U staat meteen op straat. Wanneer mag dat? Alleen wegens een dringende reden zoals bij agressie, diefstal of fraude. U bent, als u ontslag op staande voet heeft gekregen met een ontslagbrief of mail, direct werkloos. Binnen een termijn van 2 maanden kan een ontslagadvocaat echter het ontslag op staande voet aanvechten. De aangewezen advocaat arbeidsrecht staat u niet alleen bij in de ontslagprocedure bij de kantonrechter, maar adviseert ook of men alsnog het ontslag op staande voet kan terugdraaien of wanneer er alsnog een ontslagregeling mogelijk is.


Ontbinding arbeidscontract door de rechtbank

* de werkgever wil u ontslaan in een ontslagprocedure door ontbinding van een arbeidscontract via de kantonrechter. Welke ontslagredenen zijn er? De rechter kan u alleen ontslaan wegens gegronde persoonlijke redenen. Ontslaggronden zijn bijvoorbeeld disfunctioneren na een verbetertraject, een verstoorde arbeidsrelatie of ernstig verwijtbaar gedrag na een waarschuwing. 


Wij verzorgen rechtsbijstand in de ontslagprocedure bij de kantonrechter in Amsterdam. 


Hoe gaat een rechtszaak in zijn werk

Deze begint met altijd een verzoekschrift of dagvaarding. Eerst bespreken wij natuurlijk de zaak met u en zetten voor u een strategie uit. Vervolgens kunnen wij namens u verweer of een tegenverzoek indienen, bijvoorbeeld om een ontslagvergoedingDe wederpartij kan dan een verweerschrift of een conclusie van antwoord indienen. WS Advocaten Amsterdam verzorgt voor u een duidelijk verzoekschrift, verweerschrift en andere processtukken die nodig zijn voor de zitting bij de kantonrechter of het gerechtshof. Daarna doet de rechter op basis van alle stukken uitspraak. 


Ontslag via UWV om economische redenen of bij ziekte 

* opzegging met inachtneming van de opzegtermijn met een ontslagvergunning van het UWV bij reorganisatie of andere bedrijfseconomische redenen, zoals Corona. Dat kan ook om medische redenen, namelijk na twee jaar langdurige ziekte. 


Ook hier stellen wij voor u een verzoekschrift of verweerschrift op en begeleiden u in de ontslagprocedure. 


Vaststellingsovereenkomst tekenen met wederzijds goedvinden 

vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden: waar heeft u recht op en waar moet u op letten? Wij geven u een uitgebreid advies over een VSO bij geregeld ontslag in onderling overleg. U gaat pas op bepaalde voorwaarden akkoord met vertrek. De advocaten ontslagrecht onderhandelen over de afspraken bij verlies van uw baan en adviseren u tot en met de instemming en ondertekening van de ontslagovereenkomst. Meestal vergoedt de werkgever een vast bedrag aan advieskosten.

Rechtszaak bij ontslag, wat kunt u verwachten?

Ontslagen worden betekent soms dat u wordt geconfronteerd met onverwachte rechtszaken. Vandaar dat het beste is als onze gespecialiseerde advocaten in Amsterdam u van begin af aan al bijstaan

Ontslagvergoeding, transitievergoeding en billijke vergoeding bij opzegging

Meestal krijgt u in een ontslagzaak (maar ook bij ontslag met wederzijds goedvinden) geld mee bij ontslag in de vorm van een vergoeding. Ontslagvergoedingen spelen daarom een belangrijke rol. Wij adviseren u over de ontslagvergoeding, zoals de transitievergoeding en de billijke vergoeding

Andere financiële zaken waar onze advocaten ontslagrecht u goed bij kunnen helpen zijn: 

  • correcte eindafrekening van vakantiegeld en vakantiedagen, 
  • bonus of dertiende maand
  • finale kwijting
  • pensioengat. 

Arbeidsongeschiktheid en pensioengat

Als nodig schakelt de ontslagjurist bij (dreigend) ontslag deskundigen in, bijvoorbeeld om uw financiële (pensioen)schade bij een ontslag in kaart te brengen of het risico op arbeidsongeschiktheid te beoordelen.

Onze ervaren arbeidsrechtadvocaten kunnen op basis van hun ruime ervaring het beste inschatten of een procedure bij de rechter nodig is, of dat onderhandelingen tot een sneller of beter resultaat leiden. 

Advies bij ontslag voor werkgever en werknemer

WS Advocaten Amsterdam heeft jarenlange ervaring met juridische bijstad in het ontslagrecht. 

Omdat wij als advocaat optreden voor werkgevers, ondernemers, statutair bestuurders en werknemers 

hebben wij een ruim blikveld over het hele spectrum van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Specialist in rechtszaken over ontslag, ook in hoger beroep

Uiteraard proberen wij altijd om een procedure of rechtszaak te voorkomen. Mocht een gerechtelijke ontslagprocedure echter noodzakelijk zijn, dan staan onze advocaten u in Amsterdam of elders bij in kort geding (voorlopige voorziening) of in de bodemzaak bij de kantonrechter of gerechtshof.


Ter illustratie, onderstaand een greep uit de ontslagzaken waarin wij cliënten in het arbeidsrecht hebben bijgestaan:Bel een expert ontslagrecht in Amsterdam bij (dreigend) ontslag

Wat te doen bij (dreigend) ontslag? Onderteken voorlopig niets en zeg niets toe. Zeg dat u eerst juridisch advies gaat inwinnen en dat u er op terug komt. Wacht niet te lang maar neem direct contact op voor ontslaghulp met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam. 

Wij hebben redelijke tarieven: vanaf € 195 ex BTW voor werknemers en vanaf € 210 ex BTW voor werkgevers. Gefinancierde rechtshulp of een prijsafspraak is ook mogelijk. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan mag u een eigen advocaat uitkiezen in geval van een procedure. 


Krijgt u met ontslag te maken? Een bespreking op ons kantoor in Amsterdam op korte termijn kan altijd. U parkeert bij ons voor de deur en ook per openbaar vervoer zijn onze ontslagspecialisten uitstekend bereikbaar.

ontslagspecialist Amsterdam hulp bij ontslag staande voet, vaststellingsovereenkomst in regio Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Almere

Rooseveltlaan 2-4 | 1078 NH Amsterdam | 020-5221999 | info@wsadvocaten.nl

 

Openingstijden ontslagspecialist Amsterdam

maandag
9:0017:30
dinsdag
9:0017:30
woensdag
9:0017:30
donderdag
9:0017:30
vrijdag
9:0017:30

zie ook: www.vaststellingsovereenkomst.amsterdam