Ontslagspecialist Amsterdam 
Ervaren hulp bij ontslag in Amsterdam | Juridisch advies en rechtshulp bij ontslag | 020 - 522 1999

Rechtsbijstand bij ontslag in Amsterdam sinds 2000

 


Ontslagspecialist in Amsterdam voor juridisch advies bij:

  • Ontslag op staande voet,
  • ontslag UWV, 
  • opzegging,
  • proeftijd of bij niet verlengen,
  • ontbinding arbeidscontract kantonrechter,
  • vaststellingsovereenkomst
  • zelf ontslag nemen

Bel een ervaren ontslagspecialist van WS Advocaten Amsterdam voor gespecialiseerde rechtshulp en een duidelijk juridisch advies over ontslagrecht: +31(0)20 522 1999

ontslagspecialist Amsterdam hulp bij ontslag in regio Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Almere

Advies van een ontslagspecialist in Amsterdam bij alle ontslagzaken: +31(0)20 522 1999

Ontslagen worden in of buiten Amsterdam? U heeft een vast of tijdelijk contract en raakt u uw baan kwijt? Een ontslagspecialist begeleidt u bij ontslag. Een arbeidsrecht advocaat kan protesteren tegen een ontslagbrief, of een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter in Amsterdam om het terug te draaien.


Ontslagrecht: roep rechtshulp in van een specialist

Ontslagrecht is niet voor iedereen duidelijk.


Ontslagspecialist WS Advocaten heeft jarenlange expertise in ontslagrecht en arbeidsrecht. Onze specialisten kennen daardoor alle in's en out's van arbeids- en ontslagzaken, zodat wij u snel kunnen adviseren over alle rechten en plichten bij ontslag. WS Advocaten in Amsterdam adviseert zowel werkgevers als werknemers (landelijk).


Wat is ontslag op staande voet

* ontslag op staande voet kan alleen bij een dringende redenen zoals geweld of agressie tegen een collega, diefstal, verduistering, werkweigering of fraude. U bent dan zonder opzegtermijn direct werkloos. Binnen 2 maanden kan een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat dit ontslag op staande voet echter aanvechten en terugdraaien, met een verzoekschrift bij de kantonrechter. 


Wat is ontbinding arbeidscontract door de rechtbank (kantonrechter)

* ontbinding is een schriftelijke ontslagprocedure via de kantonrechter wegens persoonlijke redenen. Ontslaggronden zijn bijvoorbeeld disfunctioneren na een verbetertraject of te vaak ziekmelden. Of een verstoorde arbeidsrelatie of conflict met een leidinggevende, of ernstig verwijtbaar gedrag ondanks een waarschuwing of berisping. Onze advocaten staan u bij in deze ontslagzaak, uiteraard ook op de zitting bij de rechtbank. 


Wat is ontslag via het UWV

* een werkgever mag opzegging aanvragen bij het UWV wegens reorganisatie, (gedeeltelijke) bedrijfssluiting of andere bedrijfseconomische redenen.

Dat kan ook om medische redenen, namelijk na twee jaar langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid).

Krijgt de werkgever gelijk, dan mag deze opzeggen met een opzegtermijn. Verweer bij het UWV is een van onze specialismen.


Wat is een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden 

* een vaststellingsovereenkomst is een beëindigingsovereenkomst waarin een medewerker akkoord gaat met ontslag in de vorm van een vrijwillige vertrekregeling. Ontslagspecialist in Amsterdam geeft deskundig advies over een ontslagbrief (VSO) bij geregeld afscheid in onderling overleg. De specialisten ontslagrecht onderhandelen en adviseren over zo'n minnelijke afvloeiingsregeling, tot en met het tekenen van de ontslagovereenkomst en de afwikkeling daarvan. Doorgaans vergoedt de werkgever een vast bedrag aan juridische advieskosten.


Zelf ontslag nemen?

Misschien wilt u zelf ontslag nemen bij een arbeidsconflict op de werkvloer of slepende re-integratie, en van ons weten hoe u dat het beste aan kunt pakken. Onze juristen zoeken met u naar de beste exit-regeling met behoud van WW.


Soorten ontslagvergoeding: transitievergoeding, billijke vergoeding en aanzegvergoeding bij opzegging

Vaak krijgt u in een ontslagzaak een ontslagvergoeding mee. Onze advocaten adviseren u over de maximale hoogte van een ontslagvergoeding, zoals de transitievergoeding, de billijke vergoeding en aanzegvergoeding (bij niet verlengen van een tijdelijk contract). Daarnaast kunnen wij namens u in een rechtszaak een billijke vergoeding eisen. 


Arbeidsongeschiktheid en pensioengat

Als nodig schakelt de aangewezen ontslagjurist bij (dreigend) ontslag deskundigen in, bijvoorbeeld om uw pensioenschade in kaart te brengen of om het risico op arbeidsongeschiktheid te beoordelen.


Ontslaghulp voor werkgever, werknemer en ZZP

WS Advocaten Amsterdam heeft sinds 2000 ervaring met rechtsbijstand in het ontslagrecht. Omdat wij als advocaat optreden voor werkgever en werknemer, hebben wij een brede kijk op arbeidsrecht.


Expert in rechtszaken over ontslag, ook in hoger beroep bij het gerechtshof

Uiteraard proberen wij om bij opzegging een procedure of gang naar de rechter voor u te voorkomen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigen onze experts u bij de kantonrechter of het gerechtshof. In hoger beroep mogen alleen advocaten, dus geen juristen arbeidszaken doen. Een goede reden om meteen een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.


Hoe weet u of dat wij ons werk goed doen?

Onderstaand een greep uit de ontslagzaken waarin mr. Paul Snijders cliënten in het arbeidsrecht heeft bijgestaan:Bel met een deskundige ontslagrecht in Amsterdam bij (dreigend) ontslag

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor rechtshulp met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor betrokken advies en op uw zaak toegesneden rechtsbijstand: +31(0)20 522 1999


Onze juristen helpen u als werkgever of werknemer (of ZZP'er) graag en we hanteren voor rechtsbijstand bij ontslag concurrerende tarieven. Vanaf € 175 ex BTW per uur voor werknemers en vanaf € 210 ex BTW voor werkgevers. Gefinancierde ontslaghulp via het Juridisch Loket (toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand) is mogelijk. Een prijsafspraak is mogelijk. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan mag u een eigen advocaat uitkiezen, in ieder geval bij een rechtszaak. 


Krijgt u met (dreigend) ontslag te maken? Een bespreking op ons advocatenkantoor op korte termijn is mogelijk. Er is voldoende parkeergelegenheid en ook per openbaar vervoer (station RAI, Amstelstation, tram) is de ontslagspecialist in Amsterdam Zuid uitstekend bereikbaar.

ontslagspecialist Amsterdam hulp bij ontslag staande voet, vaststellingsovereenkomst in regio Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Almere

Rooseveltlaan 2-4 | 1078 NH Amsterdam | 020-5221999 | info@wsadvocaten.nl

De specialisten arbeidsrecht en ontslagrecht van advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam, mr. Paul Snijders, mr. Krystle Aaron-de Bies hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht en/of ambtenarenrecht. Deze registratie verplicht hen om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. U bent daarmee verzekerd van optimale rechtsbijstand.


WS Advocaten voor juridische rechtsbijstand: dè ontslagspecialist in Amsterdam!

mr. Paul Snijders

mr. Paul Snijders

Senior partner